Vizes nyolcas

Hírek

Úszásoktatás támogatása

Hetente csaknem 800 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a helyi iskolások úszásoktatását. A szervezést az iskolák egyesületekkel együttműködve bonyolítják le, az úszásoktatás tanítási időben, a városi uszodában zajlik.

Tanítási időben, hétköznapokon, a 8 és 14 óra közötti időszakban javarészt az iskolásoké a V8. A lakosságnak folyamatosan fenntartott legalább három sáv mellett ebben az időben az uszoda nagyobb részében a város iskolás csoportjai váltják egymást. Az úszásoktatást a tankerület és az önkormányzat is támogatja, hogy ne a családokat terheljék ennek költségei. Magán- és egyházi iskolák esetében az iskola fenntartója és a szülők viselik a költségeket. A V8 az egyházi és magánintézményeket is számítva kilenc iskola 1450 tanulójának úszásoktatásának kereteit biztosítja.

Egy sáv egy órára bruttó 10.160 Ft-ba kerül a V8-ban (plusz az oktató bére). A Váci Tankerületi Központ az úszásoktatás támogatására szánt keretét pályázat útján osztja szét a hozzá tartozó intézmények javára, a keretre azonban nem az iskolák, hanem az uszodák pályázhatnak. A V8 Uszodában a pályázat eredményeként öt, a tankerülethez tartozó szentendrei intézmény tartja az úszásoktatást, 15 osztály 350 tanulója számára. Ehhez heti 35 sávórát nettó 280 000 Ft-os támogatással a tankerület, a többit, heti 98 sávórát, nettó 784 000 Ft-os ráfordítással az önkormányzat finanszíroz, tehát az úszásoktatás támogatásának közel 3/4 részét a város fedezi.

Az öt, tankerülethez tartozó iskola közül négynek emelt szintű úszásoktatást biztosít a város, figyelemmel az intézmények tornatermekkel, sportpályákkal való ellátottságára, vagy annak hiányára.
Az iskolaév indulásakor az önkormányzat, a V8 Uszoda és az iskolák képviselői egyeztetették az igényeket és lehetőségeket, és az első félévre megállapodtak az úszásoktatásról. A tervek szerint a második félévre hasonló egyeztetéssel készülnek majd.

Szentendre Város Önkormányzata, a V8 Uszoda, a tanintézmények és a Váci Tankerület Központ hatékony és operatív együttműködése és a felvállalt finanszírozás biztosítja, hogy a szentendrei diákok kétharmada térítésmentesen kap lehetőséget az úszásoktatásban részt venni, csökkentve ezzel a családok kiadásait.

Úszásoktatás támogatása