2000 Szentendre, Kálvária út 16/c.      

   +36 26 300 200

Pool biliárd

Asztalfoglalás: +36 26 300-200 

biliard 600px

Játékszabályok

POOL BILIÁRD SZABÁLY
A pool biliárd a legnépszerűbb játéktípus, 6 lyukas asztalon játsszák, a dákóval a fehér golyót lökik meg, amivel a színes („tele” és „csíkos”) golyókat a lyukakba lökik. A szabványos, versenyeken is használt asztal 9 láb (2,7 méter) hosszú és fele olyan széles, de vannak kisebb, 7 és 8 láb hosszú asztalok is. 
A pool biliárdnak is több változata, játékneme létezik, hazánkban a legelterjedtebb az úgynevezett 8-as játék.
8-as játék: A 15 golyót háromszög alakban feltesszük úgy, hogy középen legyen a 8-as és a hátsó két sarokban ellentétes („tele” és „csíkos”) golyók legyenek, majd a kezdőlökés után golyócsoportot választunk (a „tele” vagy a „csíkos” golyókkal lehetünk). Az nyer, aki saját golyócsoportjának mindegyik golyóját belöki, majd a végén a fekete 8-ast. Bármelyik golyót bármelyik lyukba be lehet lökni, azonban csak akkor folytathatjuk a lökést, ha az adott golyó az előre bemondott lyukba esik be.
9-es játék: Az első kilenc golyót kell rombusz alakban elhelyezni az asztalon, úgy, hogy elől legyen az 1-es, középen pedig a 9-es. A kezdőlökés után növekvő sorrendben kell a golyókat eltalálni, az nyer, aki a 9-es golyót lyukba juttatja. Mivel a szabályok csak azt írják elő, hogy az asztalon lévő legalacsonyabb számozású golyót kell a fehérrel először eltalálni, megnyerhetjük a partit „kombinációval” is, például ha a 2-es golyó eltalálása után a fehér belöki a 9-est.
10-es játék: 1-től 10-ig kell sorrendben eltalálni a golyókat a fehérrel, mint a 9-es játékban, azonban a 8-as játékhoz hasonlóan a véletlenül beesett golyók nem „érnek”, itt is be kell mondani, hogy melyiket hova szánjuk.
14/1-es játék: Ennél a játéknemnél a 8-as játékhoz hasonlóan be kell mondani, melyik golyót melyik lyukba szeretnénk lökni, viszont a fehér golyóval bármelyik golyót lökhetjük (tele, csíkos vagy fekete 8-as). Az első 14 golyó lyukba lökése után az asztalon lévő 15.-et és a fehéret a helyén hagyjuk, és mielőtt a következő lökésre sor kerülne, ismét háromszögbe kell állítani a 14 golyót úgy, hogy az első helyet szabadon hagyjuk. A 15. golyót, ami az előbb a helyén maradt, úgy kell a lyukba löknünk, hogy közben sikerüljön megbontani a háromszöget és folytathassuk a játékot szabad golyókkal. Minden golyó egy pontot ér, a játék akkor fejeződik be, amikor valamelyik játékos eléri az előírt pontszámot.


KI KEZDI A JÁTÉKOT?
A kezdés jogát a biliárdgolyók felrakása előtt tempólökéssel szokás eldönteni. Ez azt jelenti, hogy a két játékos a biliárdasztal egyik végéről közel egy időben meglök egy-egy golyót, megcélozva a szemközti mandinert. Amelyik játékos golyója a biliárdasztal végéhez közelebb áll meg visszatéréskor, az eldöntheti, hogy ő maga, vagy a másik fél kezdje a játékot.
Akinek a golyója érinti az oldalsó falat, vagy lyukba esik, esetleg átmegy az ellenfél térfelére, az elveszti a tempólökést, tehát a kezdés jogának eldöntése ekkor is a másik játékost illeti.


A BILIÁRDGOLYÓK FELRAKÁSA
A játékhoz 15 színes, illetve 1 db fehér golyót használnak. A golyókat háromszög alakzatban kell a játék kezdésekor felhelyezni a biliárdasztalra, mégpedig úgy, hogy a háromszög 2 alsó csúcsára ne egy csoportba tartozó golyók kerüljenek. A fekete golyót a harmadik sorban, középre kell elhelyezni. A többi biliárdgolyó elhelyezése tetszőleges. A háromszög csúcsán lévő, legelső golyónak kell a posztón megjelölt pontra az ún. tőpontra kerülnie. (Nem a feketének!)
Általában a hobbi biliárdasztalokon csak két pont van megjelölve, ezek közül egyet válasszunk ki tőpontnak, egyet pedig kezdőpontnak (homlokpontnak).


A kezdőlökés szabályai
Felhelyeztük a biliárd golyókat és eldöntöttük, hogy ki kezd. Indulhat a játék! Az első mozzanat a kezdőlökés. A játékos a fehér golyót a biliárdasztalon a homlokmezőben bárhova elhelyezheti a kezdőlökéshez.
Homlokmező a hobbiasztalokon gyakran nincs jelölve, hiszen csak két pontot szoktak felragasztani a posztóra. Ezért egyszerűen használhatjuk a kezdőpontot (homlokpontot) a fehér golyó meglökéséhez, vagy rajzoljuk fel mi magunk a homlokvonalat, mely a kezdőpontot halad keresztül a biliárdasztal végével párhuzamosan.
E vonal mögül bárhonnan kezdhetünk.
A kezdőlökés során mindegy, hogy melyik célgolyót találjuk el először, az viszont fontos, hogy a golyók közül legalább 4 golyó falat érintsen, vagy legyen olyan golyó, mely lyukba esik, különben a kezdőlökés hibás.
Ha a kezdőlökéskor a fekete biliárd golyó kerül lyukba, az nem számít hibának, egyszerűen helyezzük vissza a tőpontra, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az úgynevezett tővonalra, a lehető legközelebb a tőponthoz. (A tővonal a tőponttól halad a biliárdasztal végéig, arra merőlegesen, -általában nem szokás felrajzolni) De a játékos ebben az esetben akár meg is ismételheti a kezdőlökést.
Amennyiben a fehér golyó esik lyukba az hibának minősül és a másik játékos folytatja a játékot, méghozzá úgy, hogy a fehér golyót a homlokvonal mögé bárhová visszahelyezheti.
Ha bármelyik golyó kiugrik a biliárdasztalról, azt nem kell visszatenni (kivéve a 8-ast), ez esetben a másik játékos folytathatja a játékot a kialakult állásból, vagy ha akarja, a fehér golyót a homlokvonal mögé bárhol elhelyezheti a lökéshez.
Ha a kezdőlökés során egyetlen célgolyó sem került lyukba, akkor a másik játékos folytatja a játékot, tetszőleges golyócsoportot választva. De jogában áll új kezdőlökést végeznie, vagy kérnie a másik féltől.
Ha a kezdőjátékos nem vétett hibát és sikerült golyót lyukba küldenie, akkor folytathatja a játékot.


GOLYÓCSOPORT VÁLASZTÁSA
A 15 színes biliárd golyó közül 8 egyszínű, 7 pedig ún. csíkos. Mivel a 8-as, fekete golyó nem része a golyócsoportoknak, így típusonként 7-7 golyó alkotja azokat.
Miután sikeresen elvégeztük a kezdőlökést, golyócsoportot kell választanunk, de függetlenül attól, hogy milyen golyó került lyukba a kezdőlökés során.
A lökés előtt meg kell neveznünk az általunk kiszemelt golyót és azt, hogy melyik lyukba szeretnénk lőni. Ha ezt sikeresen végrehajtjuk, akkor miénk a folytatás joga, és a választott csoport golyóit kell a továbbiakban lyukba küldenünk. Ha az előbbi lökés nem sikerülne, akkor az ellenfél folytatja a játékot, és ő választhat a golyócsoportok közül.


A JÁTÉK FOLYTATÁSA
A cél az, hogy a saját csoportunkba tartozó golyókat egymás után lyukba küldjük (bemondva a célgolyót és a lyukat is!), majd a fekete, 8-as golyót (szintén bemondva a megcélzott lyukat!). Ha mindez sikerül, akkor megnyerjük a játékot.
Súlyos hibák, melyeket elkövethetünk:
még van golyónk az asztalon, de véletlenül a 8-as golyót lyukba küldjük
a 8-as golyó kiugrik az asztalról (kivéve a kezdőlökés esetét)
már nincs golyónk az asztalon, de a 8-as golyót nem a bemondott lyukba lőjük be
már nincs golyónk az asztalon, a 8-as golyót a bemondott lyukba lökjük, de ezzel egy időben a fehér golyó is lyukba esik
Ha ezek közül egyet is vétünk, akkor elveszítettük a partit.
További hibák, melyek esetén át kell adnunk a folytatás jogát a másik játékosnak:
a fehér, vagy bármelyik biliárd golyó (kivéve a 8-as) kiugrik az asztalról
a fehér golyó lyukba kerül
a fehér golyó nem a saját golyócsoportunk tagját érinti először
nem történik falérintés, miközben nem löktünk lyukba egyetlen golyót sem
Ha ezen hibák valamelyikét követjük el, akkor a másik fél úgy folytathatja a játékot, hogy a fehér golyót tetszőlegesen, bárhol elhelyezheti a biliárdasztalon a lökéshez.
Ha csak annyit hibázunk, hogy nem sikerül a bemondott biliárd golyót a bemondott lyukba lőni, és az más lyukba sem esik bele, akkor a másik játékos úgy folytatja a játékot, hogy nem módosíthatja a fehér golyó kiinduló helyzetét.


A BIZTONSÁGI LÖKÉS:
A játék során jogunkban áll úgynevezett biztonsági lökést végrehajtani. Ezt előre be kell mondanunk. Ilyenkor nem kell megnevezni célgolyót és lyukat, tehát a golyócsoportunkba tartozó golyók közül bármelyiket érinthetjük a fehér golyóval és mindegy, hogy melyik lyukba küldjük azt, vagy bármelyik golyónkat. Ettől eltekintve minden elkövetett hiba ugyanúgy számít, mint a normál (nem biztonsági) lökésnél.
A biztonsági lökés után minden esetben át kell adnunk a folytatás jogát a másik játékosnak.