Vizes nyolcas

Házirendek

A rendezvényeink házirendjéhez kérem görgessen lejjebb!

V8 Uszoda és Wellness részleg házirend

2019. január 1-től visszavonásig érvényes.

A V8 Uszoda és Szabadidőközpont (továbbiakban: V8) által nyújtott szolgáltatások árai a tulajdonos által jóváhagyásra kerültek.

 1. Belépés:

  1. A V8 szolgáltatásait, helyiségeit mindenki csak saját felelősségére használhatja.

  2. A V8 területére belépni csak érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel lehet. A belépőjegy, illetve a bérlet megvásárlásával a vendég elfogadja a Házirend rendelkezéseit. Amennyiben a Vendég nem tartja be a Házirend előírásainak, a belépés megtagadható, vagy a V8 üzemeltetője a V8 elhagyására kötelezheti.

  3. Uszoda- és wellness belépők, bérletek és szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyek vásárlása a mindenkor kifüggesztett ÁRLISTA alapján történik készpénzzel, bankkártyával, valamint „Szép” kártyával (OTP, K&H minden zseb, MKB szabadidő zseb).

  4. 2019. január 1. napjától a V8 mindenkori bérleteinek érvényesítéséhez mágneskártya szükséges. A bérlet vásárlásakor az üzemeltető a mágneskártyáért 1.000 Ft letéti díjat számít fel. A letéti díjat visszatérítésére a Vendég a kártya leadásakor jogosult, kizárólag abban az esetben, ha a kártya nem rongálódott meg és hibátlanul működik. Elveszett, megrongálódott kártya ingyenes cseréjére, pótlására nincs lehetőség, új mágneskártyát csak újabb letét ellenében tudunk biztosítani. A 2019. január 1-je előtt vásárolt bérletek mágneskártyáinak nem volt letéti díja, ezért ezek után letét visszaadása nem lehetséges. A 2019. január 1-je után újratöltött bérletek mágneskártyáiért a Pénztárban elkérjük az 1.000,-Ft letétet.

  5. A még érvényes, de megrongálódott vagy elvesztett mágneskártya újból kiállításának díja 1.500 Ft. A kártyát az uszodavezető állíthatja ki újra.

  6. Az ÉVES BÉRLET-ek vásárlásakor a Vendégtől elkérjük személyes adatait, ezért – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – hozzájáruló nyilatkozatot kell kitöltenie az elkért adatokról, melyeket a V8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetője, az Aquapalace Kft. az érvényben lévő adatvédelmi szabályzata szerint tárol és kezel. Részletek: www.v-8.hu/adatvedelem

  7. Az ÉVES BÉRLET-ek névre szólnak, nem átruházhatók. A bérlet használatára jogosult azonosításához belépéskor a pénztárban a V8 munkatársai elkérik a Vendég személyigazolványát. ÉVES BÉRLET esetén belépésre csak a kártyán szereplő személy jogosult.

  8. Az ÉVES BÉRLET-ek csak adott év január 1-jétől december 31-e éjfélig érvényesek, meghosszabbítani nem lehet.

  9. A 10 ALKALMAS BÉRLETEK-ek vásárlásakor a Vendégtől elkérjük személyes adatait, ezért – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – hozzájáruló nyilatkozatot kell kitöltenie az elkért adatokról, melyeket a V8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetője, az Aquapalace Kft. az érvényben lévő adatvédelmi szabályzata szerint tárol és kezel. Részletek: www.v-8.hu/adatvedelem

  10. A 10 ALKALMAS BÉRLETEK-ek érvényességi ideje vásárlás napjától számított 100 naptári nap, a lejárat után meghosszabbítani csak újabb 10 alkalom feltöltésével lehet, ezáltal a bérlet a feltöltés napjától számított újabb 100 naptári napig lesz érvényes. A 100 napos érvényességi idő alatt fel nem használt alkalmak, 100 naptári nap után elvesznek. A 2019. január 1-je előtt vásárolt bérletek a 2018-as Házirendnek megfelelően csak a vásárlástól számított 90 naptári napig érvényesek, meghosszabbításuk kizárólag (!!) újabb alkalmak feltöltésével lehetséges.

  11. Születésnapos jegy: az a Vendég, aki a születése napján hoz még egy belépő kísérővendéget, személy- vagy diákigazolványa, vagy Taj-kártyája felmutatása mellett ingyen, a kísérővendég teljes áron használhatja a V8-at.

  12. A V8-ban kapható jegyek és bérletek visszaváltására és készpénz visszafizetésére nincs lehetőség!

  13. A pénztárnál kiadott csuklópánt jegyként funkcionál, mely csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. A csuklópánt viselése kötelező. A megrongálódott vagy elveszített csuklópántokért pótdíjat számolunk fel, melynek összege: 1.500,- Ft/db.

  14. Jegyek, belépők vásárlásakor a Vendég a pénztárprogram által automatikusan kirendelt szekrényt kap – a szekrényt ezért nem lehet megválasztani.

  15. A nyitás és zárás ideje, egyéb fontos információk a bejáratnál, pénztárnál kifüggesztve megtalálhatóak, a V8 Uszoda és Szabadidőközpont honlapjain publikálásra kerülnek.

  16. A V8 nyitvatartási időn kívül csak külön engedéllyel látogatható és használható.

  17. A Vendégeknek zárási idő előtt 30 perccel el kell hagyniuk a medence területét, zárásig pedig a létesítmény területét. Ez minden vendég számára kötelező.

  18. A pénztár nyitvatartása nem egyezik meg a V8 teljes nyitvatartási idejével!

  19. Belépőjegyek értékesítése záróra előtt egy órával megszűnik.

  20. A szolgáltatások az adott részleg utolsó félórájában már nem vehetők igénybe.

  21. Az adott részleg területére csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve belépési engedéllyel rendelkező személyek, csoportok léphetnek be, nyitvatartási időben.

  22. Lejárt vagy érvénytelen bérlettel a belépés, szolgáltatások igénybevétele nem lehetséges.

  23. 7 éves kor alatt a V8 csak felnőtt kíséretével látogatható. 7 éves kor alatti gyermek csak gyermekjegy megváltásával és a belépéskor érvényben lévő teljes áru vagy kísérő belépőjeggyel rendelkező felnőtt kíséretében léphet be a V8 területére.

  24. 7 éves kor feletti vendég csak érvényes diákigazolvány, a nyugdíjaskorú vendég nyugdíjasigazolvány felmutatásával jogosult a kedvezményes jegy/bérlet vásárlásra.

  25. Gyengén látó, hallássérült, a szolgáltatást önállóan igénybe venni képtelen mozgássérült és biztonsággal úszni nem tudó Vendég csak állandó kísérő felügyeletével és segítségével veheti igénybe a részleg szolgáltatásait.

  26. A V8 hivatalos és személyzeti helyiségeiben csak a V8 dolgozói, illetve a V8 vezetősége által felhatalmazott személyek tartózkodhatnak!

  27. A V8 helyiségeiben az uszoda és wellness helyiségein kívül csak utcai ruhában lehet tartózkodni.

  28. A V8 vezetése indokolt esetben (műszaki okok, rendezvények stb.) jogosult a létesítmény területének részleges vagy teljes lezárására és ezért a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

 1. Biztonság:
  1. Az uszoda nyitvatartási ideje alatt elsősegély szolgálat működik, melyet vendégeink térítésmentesen vehetnek igénybe az úszómesternél.
  2. Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült. A Házirend Vendég általi be nem tartásából eredő panaszokat az üzemeltető nem köteles kezelni és esetleges kárigényekért nem köteles helytállni.
  3. A Vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért a V8 üzemeltetője felelősséget nem vállal.
  4. Tűz- és bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor látogatóinknak követniük kell a hangosbemondó, ill. a V8 dolgozóinak utasításait.
 1. Értékmegőrzés:
  1. Csak az értékmegőrzőkben elhelyezett tárgyakért vállalunk felelősséget.

  2. Vendégeink értéktárgyaikat díjmentesen elhelyezhetik a pénztár mellett lévő értékmegőrző rekeszekben. Ennek igénybevétele esetén a kulcsot kérjük jól és biztonságosan megőrizni, mert elvesztése esetén 3.000 Ft kártérítés megfizetése mellett tudjuk a zárat kinyitni, majd azt lecserélni.

  3. Az öltözőszekrényben elhelyezett, ill. a részleg területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

  4. Az öltöző szekrény nyitására/zárására a csuklópánt szolgál. A szekrényeknek, rekeszeknek a nap végén kiürített állapotban kell lenniük, amit rendszeresen és alkalomszerűen is ellenőrzünk. A jogosulatlanul lezárt szekrényeket hivatalos eljárással felnyitjuk és kiürítjük. A szekrényekben nem tartható étel, ital, romlandó, undort keltő, fertőzésre alkalmas áru, tűz- és robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, fegyver és annak minősülő tárgy, valamint állat.

  5. A V8 alkalmazottai az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakon kívül egyéb tárgyak átvételére, megőrzésre nem kérhetők sem ingyen sem, sem fizetés ellenében.

  6. Talált tárgyakat a portán vagy a pénztárnál kérjük leadni. A talált tárgyakat, ruhadarabokat nem áll módunkban két hétnél hosszabb ideig megőrizni.

 1. Tilos:
  1. állatot, lőfegyvert, fegyvernek minősülő szúró-, vágóeszközt, robbanóanyagot, tűzveszélyes anyagokat, undorkeltő, fertőzést terjesztő anyagokat a V8 területére behozni.

  2. lázas betegek, fertőző betegek, gyomor-bélrendszeri betegségben, bőrbetegségben szenvedők, görcsös állapottal-, eszméletvesztéssel járó, ill. feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők, akiknek nyílt sebük van, ittas vendégek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek részére az uszoda és wellness részleg használata.

  3. az uszoda és wellness részleg területére cipőben belépni

  4. dohányozni a V8 egész területén

  5. a hangoskodás, ugrálás, szaladgálás, erkölcstelen viselkedés, mely zavarja a többi vendég nyugalmát

  6. az öltözőkben és a medencetérben étkezni, szeszes italt fogyasztani, hangoskodni, egyéb zene- és zajkeltő eszközt üzemeltetni

  7. úszni nem tudó vendégeinknek számára a 33 m-es úszómedence használata

  8. a medencékbe szappant, mosószert bevinni, a medencék vizét beszennyezni

  9. a V8 területére éles, törékeny tárgyakat (üveg) bevinni és használni.

  10. a szaunapark használata 14 éven aluli vendégeink számára, kivéve a wellness használatban leírt feltételeket

  11. saját hajszárítót és egyéb elektromos eszközt üzemeltetni, kivéve a pénztár előtt erre kijelölt helyeken

  12. a tanmedence használat felnőttek és 12 éven felüli gyermekek részére

  13. bármely medencében tiszta fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni

  14. úszásoktató tevékenységet végezni az üzemeltetővel kötött érvényes szerződés hiányában

  15. a V8 hivatalos engedélye nélkül az épületet, a berendezéseket és más személyeket fényképezni, videofelvételeket készíteni

 1. Medencék használata:
  1. A medencék használata előtt a zuhanyozás mindenki számára kötelező!

  2. A 33m-es úszómedencében és a tanmedencében úszó short, rövidnadrág viselése TILOS, csak úszónadrág (fecske) vagy száras testhez simuló nadrág megengedett.

  3. A tanmedencében és úszómedencében úszósapka használata kötelező!

  4. 3 éven aluli és nem szobatiszta gyermekek részére kötelező a speciális úszó bugyi (nem elegendő a vízhatlan úszópelenka) és a pelenkázásra kijelölt pelenkázó használata.

  5. Az úszómedencét 7 éven aluli úszni nem tudó gyermekek csak oktató vagy szülő felügyelete mellett vagy szervezett programok keretében használhatják.

  6. Az úszómedence használata után a tanmedencébe való bemenetel csak gyermekek részére megengedett abban az esetben, ha az adott Bérlőnek a tanmedencében bérelt pályája van vagy a tanmedencében üres sávok találhatóak. A gyermekekkel foglalkozó oktatónak vagy tanárnak minden esetben jelen kell lennie.

  7. A V8 vezetése, valamint az úszómesterek, vízőrök és figyelmeztető táblák utasításai minden látogatóra érvényesek, melyeket be kell tartani.

  8. Az uszodavezető a V8 bérelt vízfelületeit, időpontjait órarendbe foglalja és azt a látogató közönség részére jól látható módon helyezi el a pénztárban, a medencetérben és a V8 honlapjain.

  9. Az úszómedencében sávonként max. 17 fő, a tanmedencében sávonként max. 8 fő tartózkodhat egyszerre.

  10. Felnőttek a tanmedencét nem használhatják, abba nem ülhetnek bele.

  11. Az úszómedencébe matracot, úszógumit, egyéb felfújható játékot bevinni tilos.

 1. Wellness használata:
  1. A Wellness szolgáltatásainak igénybevétele kizárólag érvényes wellness- vagy kombinált belépővel lehetséges.

  2. A belépő/bérlet megvásárlásával a házirendet és a wellness részlegben kifüggesztett szaunázási szabályokat a Vendég elfogadja, ezek betartása minden Vendég számára kötelező. A házirend és a szaunázási szabályok be nem tartása esetén a V8 üzemeltetője a Vendéget a szauna elhagyására kötelezheti.

  3. A wellness részleg 14 éven aluliak számára minden nap 18:00 óráig használható.

  4. A wellness részleget, berendezéseket és felszereléseket rendeltetésszerűen kell használni.

  5. Étel fogyasztása kizárólag a wellness bár területén megengedett.

  6. Bizonyos szolgáltatások csak orvosi vizsgálat, javaslat alapján vehetők igénybe.

  7. A pihenőmedencék használata ellenjavallt: súlyos szív-, keringési- és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség és terhesség esetén.

  8. Szaunázás előtt a zuhanyozni kötelező.

  9. Ittas és bódult állapotban szaunázni tilos és életveszélyes!

  10. A wellness részlegben papucs használata kötelező.

  11. Papucsot a szaunákba bevinni tilos.

  12. A szauna padokon elhelyezkedni csak úgy lehet, hogy az egész test, így a lábak alá is textília kerüljön. Illóolajat engedély nélkül használni, valamint a kövekre a vendégeknek vizet locsolni tilos.

  13. A merülő medence, élménymedence és pezsgőmedence csak zuhanyozás után használható.

  14. A pezsgőmedencében egyszerre maximum 6 fő tartózkodhat.

  15. A wellness részleg elemei csak akkor működnek, amikor erre igény van és vendég tartózkodik a részlegben.

  16. A mesterszauna csak szaunamester felügyelete mellett használható, így csak akkor üzemel, ha a meghirdetett programok vagy egyéb események miatt szaunamester dolgozik a wellness részlegben.

  17. A helyes és egészséges szaunázás érdekében a wellness részleg használata fürdőruha nélkül, szaunalepedő/törölköző igénybevételével ajánlott.

  18. A Szaunaprogramok alatt a résztvevők számára fürdőruha viselése minden esetben tilos, lepedő/törölköző használata kötelező.

  19. A Szaunaprogramok időtartama alatt a wellness részleg 19:00 után fürdőruhában nem használható, ugyanakkor a szaunán kívül a diszkrét viselkedés, törölköző vagy szaunalepedő használata elvárt.

  20. A különböző szaunákra, jégbarlangra, sóbarlangra vonatkozó házirendet jelen házirend melléklete tartalmazza.

 1. Rendkívüli esemény:
  1. Az egyes részlegek telítettsége esetén „megtelt” tábla kifüggesztése, ekkortól a belépőjegyek kiadását szüneteltetjük, és az érvényes bérlet sem jogosít belépésre.
   Úszómedence egyidejű terhelhetősége: 136 fő
   Tanmedence egyidejű terhelhetősége: 32 fő
   Wellness részleg egyidejű terhelhetősége: 50 fő
  2. Rendkívüli események, szolgáltatási idő rövidülés, szolgáltatás leállítás (együttesen: rendkívüli események) az üzemeltető kártérítési kötelezettségét nem alapozza meg. A rendkívüli események okozta esetleges károk megtérítéséért, a szolgáltatás értékének csökkenéséért az üzemeltető anyagi felelősséggel nem tartozik.

  3. Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes eszköz, vagy tárgy jelenlétét tapasztalják, kérjük, jelezzék a személyzetnek (úszómester, pénztáros, takarítók), akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni.

 1. Csoportos- és magánoktatások:
  1. Csoportos és egyéni úszásoktatással, úszással, valamint a V8 területén végezhető foglalkozásokkal (úszásoktatás, aquafitness, gyógyúszás, vízilabda, szinkronúszás stb.) kapcsolatos kizárólagos jogok, mint szervezés, lebonyolítás, engedélyezés az uszoda és wellness vezető az és ügyvezető igazgató hatáskörébe tartoznak!

  2. Iskolák, közösségek, sportegyesületek, létesítmények, cégek, valamint magánszemélyek (továbbá Bérlő) részére egyedi vagy rendszeres medence és/vagy sáv használata, foglalása, bérlése kizárólag megrendelés alapján, az uszoda és wellness vezetővel történő előzetes egyeztetés, illetve a visszaigazolt, az ügyvezető által aláírt szerződés alapján lehetséges.

  3. Csoportos- és magánfoglalkozásokat kizárólag az érvényes, az Aquapalace Kft.-vel kötött szerződéssel rendelkező, szakképesítéssel rendelkező Bérlők tarthatnak, a szerződésben rögzített dokumentumok (pl. oktatói igazolványok, engedélyek, jogosítványok, orvosi igazolások stb.) hiánytalan bemutatása után. A bérelt időszakban a bérlet használatára kizárólagosan a szerződésben szereplő Bérlő jogosult, a bérelt sávokat tovább értékesíteni nem lehet!

  4. A Bérlő nem adhatja tovább más, a V8-cal szerződéses viszonyban nem álló Bérlőnek a bérleti szerződésben rögzített egyedi vagy rendszeres medence és/vagy sáv használatát, foglalását, bérlelt sávjait, arra csak a V8 ügyvezetője jogosult.

  5. Minden csoportos foglalkozást vagy annak lemondását 7 naptári nappal a foglalkozása előtt írásban jelezni kell a mindenkori uszoda- és wellness vezetőnél. Ennek hiányában vagy késedelem esetén a Bérlő nem jogosult vízfelület használatára. Amennyiben a Bérlő a bérlemény igénybevételét a teljesítési időpontot megelőző 7. napig nem mondja le, az általa bérelt, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének teljes összegét köteles megfizetni.

  6. A V8 a Bérlő időpontjait órarendbe foglalja és a látogató közönség részére jól látható módon helyezi el az Uszodában és a honlapjain.

  7. A sávok legkevesebb egy óra időtartamra bérelhetők, fél órás bérlésre nincs lehetőség.

  8. Miden csoportos oktatáson résztvevő személy kizárólag a V8 pénztárában megváltott belépővel vagy bérlettel léphet be az uszoda területére.

  9. A Bérlő névre szóló bérletre jogosult, melyet a V8 pénztárában az uszodavezető engedélyével állítanak ki. A bérlet kiállításakor elkérjük a Bérlő személyes adatait, ezért – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – hozzájáruló nyilatkozatot kell kitöltenie az elkért adatokról, melyeket a V8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetője, az Aquapalace Kft. az érvényben lévő adatvédelmi szabályzata szerint tárol és kezel. Részletek: www.v-8.hu/adatvedelem

  10. A névre szóló bérlet érvényesítéséhez mágneskártya szükséges. A bérlet kiállításakor az üzemeltető a mágneskártyáért 1.000 Ft letéti díjat számít fel. A letéti díjat visszatérítésére a Bérlő a kártya leadásakor jogosult, kizárólag abban az esetben, ha a kártya nem rongálódott, hibátlanul működik. Elveszett, megrongálódott kártya cserére, pótlásra nincs lehetőség, új mágneskártyát csak újabb letét és a kiállítási díj (1.500 Ft) megfizetése ellenében tudunk biztosítani.

  11. A Bérlő nevére szóló bérletek nem átruházhatók, a bérletek készpénzre váltására nincs lehetőség, érvényességük a Bérlői szerződés lejártáig tart, ezután nem jogosítanak a Bérlő vagy oktatók belépésére.

  1. Egy Bérlő annyi névre szóló bérletre jogosult, ahány oktatót feltüntet a Bérlői szerződésben.

  2. A csoportos öltözők kulcsait csak az uszoda személyzete adhatja ki az oktatók számára, az öltözők kulcsát az oktatóknak elvinni tilos.

  3. A Bérlő vagy az általa foglalkoztatott oktató köteles tanítványait az uszodatérbe való belépés előtt összegyűjteni és csoportosan beengedni.

  4. A pénztárban megváltható kísérőjegy csak a Bérlő által nyújtott foglalkozás megtekintésére szolgál. A Kísérő nem jogosult a kommunális helyiségek (mosdóblokk) használatán kívül az uszoda egyéb szolgáltatásainak igénybevételére.

  5. Az óvodás és általános iskola első osztályos csoportoknál 8 gyermekenként 2 fő kísérő ingyen bemehet az öltöző és a medencetér területére segíteni. Egyéb esetben a szülők és kísérők kizárólag öltöztető jegy megvásárlásával nyújthatnak segítséget az öltözőben, illetve kísérőjeggyel az öltözőben és az uszodatérben, a foglalkozás ideje alatt.

  6. A csuklópánt viselése az oktatók számára kötelező. A megrongálódott vagy elveszített csuklópántokért pótdíjat számolunk fel, melynek összege: 1.500,- Ft/db.

  7. A mágneskártyák nem rendeltetésszerű használata, valamint a beléptetési rendszer használati szabályainak megszegésével a Vendég súlyosan megsérti a házirendet, minek következtében a 1.2. pont szerint a V8 elhagyására kötelezhető.

  8. A Bérlő vagy oktatója felelős az általa vezetett csoport vagy személy élet- baleset- és vagyonbiztonságáért, valamint a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

  9. A Bérlő vállalja a bérleti időszak alatt a teljes felelősséget személyzetéért, valamint az általa nyújtott szolgáltatásért, a szolgáltatásait igénybe vevő személyekért és az általuk egymásnak vagy harmadik személynek okozott károkért és a bérelt területeken bekövetkező balesetekért.

  10. Ha a Bérlő alkalmazottja vagy vendége nem tartja be a Házirendet és az úszómester utasítását, akkor a rendbontó személy kiutasítható az uszodarészleg, ill. a V8 területéről.

  11. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a foglalkozások után a V8 helyiségeit tisztán és rendezetten, az átvételnek megfelelően állapotban a szolgáltatásait nyújtó és szolgáltatásait igénybe vevő személyek. A V8 az okozott kárt jegyzőkönyvben rögzíti és jogosult a Bérlő által okozott károkért, takarításért külön díjat felszámolni.

 1. Egyebek:
  1. A V8 területén lévő sportszereket mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállalunk.

  2. A Vendégek a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására, a fürdő üzemeltetésére vonatkozóan írásbeli kifogást, panaszt vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett Vásárlók könyvében, valamint személyesen a mindenkori Uszodavezetőnél vagy a V8 Ügyvezetőjénél.

  3. Az a személy, aki a Házirendben felsoroltaknak a felszólítást követően sem tesz eleget, illetve a V8 dolgozóinak az utasításait nem tartja be, a V8 üzemeltetője a V8 elhagyására kötelezheti, és ehhez hatóság segítségét is igénybe veheti..

  4. A létesítmény területén kamerás megfigyelőrendszer működik.

  5. A V8 belépőjegyének, bérletének megvásárlásával, szolgáltatásainak igénybevételével a Vendég a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§ alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy róla a V8 területén fotó, videó vagy hangfelvétel készüljön. Hozzájárulásával felhatalmazza aV8 üzemeltetőjét az Aqupalace Kft-t , hogy az elkészült képmást, felvételeket marketing és kommunikációs célra felhasználhassa és nyilvánosságra hozhassa.

  6. A V8 üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a Vendégek, látogatók által a V8 területén készült, nem hivatalos fotók, kép- és hangfelvételek közzétételéért.

  7. A sajtó és média munkatársai a V8-ban fotót, kép – és hangfelvételt a létesítményről, a rendezvényekről, foglalkozásokról kizárólag az üzemeltető ügyvezetőjének írásos engedélyével készíthetnek.

  8. A V8-cal kapcsolatos hivatalos és sajtónyilatkozatot kizárólag az üzemeltető ügyvezetője tehet.

  9. Adatvédelmi irányelvek és tájékoztató: https://www.v-8.hu/adatvedelem 

ÜZEMELTETŐ: Aquapalace Kft.

Wildner Márton ügyvezető

Székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c

A VENDÉG PANASZÁVAL AZ ALÁBBI HATÓSÁGOKHOZ FORDULHAT

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefon: +36 (26) 300 407

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Telefon: +36 (1) 236-3900

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon: +36 (1) 269-0703

V8 HÁZIREND – Rendezvények, terembérlés

2019. december 2-től visszavonásig érvényes.

A V8 Uszoda és Szabadidőközpont munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minden vendég itt tartózkodása örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

 1. A V8 Uszoda és Szabadidőközpont épülete hétfőtől-péntekig 06:00-22:00 óráig, szombaton 06:00-21:00-ig, vasárnaponként 09:00-20:00 óráig, illetve az előre megrendelt események végéig tart nyitva.

 2. A V8 Uszoda és Szabadidőközpont (Aquapalace Kft.) vezetése dönt az épületben megvalósítható eseményekről, illetve a helyiségek használatának módjáról és időtartamáról.

 3. Felelősség és biztonság

 • Bérlőink/vendégeink kötelesek a V8 Uszoda és Szabadidőközponthelyiségeit a szerződésben előírt feltételek szerint igénybe venni, illetve rendeltetésüknek megfelelően a környezetüket rendben tartani, óvni és az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet rendeltetésszerűen használni.
 • Megrendelő az igénybe vett terme(ke)t/területe(ke)t az esemény lezárását követően köteles ugyanabban a formában átadni, ahogyan átvette.
 • Nyitvatartási időn túl a szolgálatban lévő recepciós/biztonsági személyzet felelős az épület rendjéért. Felmerülő kérdés vagy probléma esetén vele szükséges egyeztetni. A szolgálatban lévő recepciós/biztonsági munkatárs döntései az egész házra vonatkoznak, jogosult az épület és a többi vendég érdekeit szem előtt tartva, a helyzetnek megfelelő intézkedéseket megtenni.
 • A rendezvény résztvevőinek kötelessége a recepciós/biztonsági munkatárs által meghatározott döntéseket, intézkedéseket figyelembe venni. A rendezvényért és a házirend betartásáért és betartatásáért a megrendelő részéről a Kapcsolattartó Személy (csoport kijelölt vezetője) felel.
 • Baleset, rosszullét, verekedés, egyéb kritikus és szokatlan esemény esetén a megrendelő Kapcsolattartója és V8 recepciós/biztonsági munkatárs együttesen köteles a jegyzőkönyv kitöltésére, amelyet aláírásukkal igazolnak, 2 tanú jelenlétében.
 • A V8 Uszoda és Szabadidőközpont nem vállal felelősséget, a lezárt területeken történt balesetek miatt.
 • A V8 Uszoda és Szabadidőközpont nem vállal felelősséget a V8 szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetek miatt.
 • A V8 Uszoda és Szabadidőközpont területén őrizetlenük hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. Kizárólag az értékmegőrzőkben elhelyezett tárgyakért vállalunk felelősséget.
 • A Wellness/Uszoda részleg csak nyitvatartási (vagy extra nyitvatartási) időben, és szakszemély felügyelete mellett használható.
 • Fürdőruhában, köntösben tartózkodni kizárólag a wellness, illetve az uszoda területén engedélyezett. Az intézmény egyéb területein kérjük, hogy teljes öltözetben jelenjenek meg.
 • Minden bérlő/vendég köteles az intézmény képviselőinek utasításait és az épület működési rendjének vagyonvédelmi-tűzvédelmi előírásait megismerni, betartani és betartatni.
 • Az épület területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos, kivéve az arra kijelölt helyeken.
 • V8 Uszoda és Szabadidőközpont egész területén kizárólag az Aquapalace Kft. írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.
 • <Bérlő/ minden vendég köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint az Aquapalace Kft. és mások vagyonának, illetve a V8 Uszoda és Szabadidőközpont épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 • Az épületbe behozott és nem az Aquapalace Kft. tulajdonát képező, használni kívánt elektromos és egyéb készülékeket használat előtt az épület üzemeltetőjének képviselőjével szükséges felülvizsgáltatni, ellenkező esetben használata nem engedélyezett. Az esemény végén ezen készülékeket azonnali hatállyal kérjük eltávolítani.
 • Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyestárgyat, vagy anyagot tilos behozni az V8 Uszoda és Szabadidőközpont területére. Közlekedési eszközt kizárólag abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.
 • A V8 Uszoda és Szabadidőközpontban a bérlők által szervezett rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogathatja. Az Aquapalace Kft. a bérbe adott területeken végzett tevékenységekkel kapcsolatban a bérlő/látogató által harmadik félnek okozott vagyoni és nem-vagyoni károk tekintetében felelősségét kizárja.
 • Bérlőink/vendégeink tevékenységükkel nem sérthetik mások jogait az általuk használt/bérelt helyiségek használatára vonatkozóan illetőleg a szomszédos épületek tulajdonosainak, használóinak jogait sem. Az Aquapalace Kft. vezetése jogosult a használt/bérelt helyiségek használatát ellenőrizni, és megtiltani mindazon tevékenységeket, amelyek a helyiségek rendeltetésével ellentétesek, a bérlők vagy az épület látogatóinak jogait sértik, vagy károkozás veszélyével járnak.
 1. Az esemény/rendezvény azonnali hatállyal megszüntethető az alábbi esetekben:

 • Nem a V8 köztereinek megfelelő viselkedés tanúsítása (közszemérem megsértése, túlzott ittas állapot, provokatív viselkedés, túlzott hangerő, lezárt területek használata)
 • Verekedés, verekedésre provokálás
 • Dohányzási szabályok figyelmen kívül hagyása
 • Rongálás
 • Szolgáltatók, munkatársak munkájának akadályozása, fenyegetése
 • Általános házszabályok megsértése
 • Harmadik személy nyugalmának zavarása
 1. Kártérítési díjak kerülnek felszámításra a következő esetekben:

 • Rongálás. A konferenciatermek falaira és egyéb felületekre való ragasztás/plakát kihelyezése nem engedélyezett. Az ezzel okozott károk a Megrendelőt terhelik.
 • hányás és egyéb kulturálatlan viselkedésből fakadó takarítás (szemetelés, cigaretta csikk stb. eldobálása)
 • egyéb anyagi károk okozása

A kártérítési díjak a károk nagyságától függően kerülnek felszámításra.

Kelt: Szentendre, 2019. december 2.