Vizes nyolcas

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Aquapalace Kft. adatkezeléséről

Az Aquapalace Kft., mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

 1. Adatkezelő azonosító adatai:

Aquapalace Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. C. ép.

adószám: 13753069-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-108616

ügyvezető: Wildner Márton Benedek

Releváns kapcsolattartási adatok

Telefonszám: +3626300207

E-mail cím: v8@szentendre.hu

 1. Adatkezelés célja:

Marketing és kommunikációs célú információk e-mail-ben történő megküldése, a közösségi média útján történő megkeresés.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben az érintett az Adatkezelő által rendszeresített formában hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben hozzájárul: név, e-mail-cím, irányítószám, telefonszám, születési dátum

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő munkatársai.

 1. Honlap

Honlaplátogatási adatok

Ez a weboldal rögzíti a látogatásait és a következő információkat naplózza statisztikai, biztonsági és hibaelhárítási célokból:

 • az IP cím, ahonnan az oldalt eléri
 • a felső szintű tartomány, ahonnan az Internetet eléri (például .gov, .com, .org, .hu, stb)
 • a használt böngésző típusa
 • a weboldal elérésének dátuma és időpontja
 • az elért oldalak és a letöltött dokumentumok
 • az Internet-cím, ahonnan a weboldalra érkezett.
 • Nem azonosítjuk a felhasználókat és a böngésző tevékenységüket, és a rögzített információkat harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve, amikor rendvédelmi hatóságok felszólítanak a szolgáltatói naplók kiadására vizsgálat céljából.

A weboldalon használjuk közösségi hálózatok (Facebook, YouTube) gombjait, beágyazott tartalmakat. Ezeknek a programkódja lehetővé teszi a tulajdonos vállalatok számára személyes információk gyűjtését honlapunk látogatóiról akkor is, ha nincsenek bejelentkezve ezekbe a szolgáltatásokba. További információkért kérjük olvassa el e közösségi média szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatait.

Cookie-k

A cookie egy apró szoftverkód (szöveg), amelyet egy Interneten elérhető weboldal küld a böngészőjének, amikor hozzáfér az adott weboldalon lévő információkhoz. A cookie fájl a helyi merevlemezén kerül mentésre, és nem vírus vagy kémprogram. Segítséget nyújt ahhoz, hogy a weboldal emlékezzen a látogatása információira, például a preferált nyelv és más beállítások. Ez megkönnyíti a következő látogatását és segít abban, hogy a weboldal még hasznosabb legyen Önnek. Cookie-k nélkül a web használata sokkal komplikáltabb lenne.

Ez a weboldal alkalmaz cookie-kat a weboldal használatának megkönnyítése érdekében, ezeket a böngésző képességeitől függően letilthatja, de ez hatással lehet a weboldal funkcionalitására (és más weboldalakon tett látogatásaira is). A közösségi oldalakon regisztrált látogatók tevékenységét weboldalunkon az adott szolgáltató követheti, erre az esetre azonban a közösségi hálózat adatkezelési szabályzata vonatkozik.

Google Analytics és Google Fonts tipográfia

Weboldalunkon használjuk a Google Analytics szolgáltatást, amely az egyik legelterjedtebb és legmegbízhatóbb elemzési szolgáltatás a weben, amely segít nekünk megérteni, hogy hogyan használja weboldalunkat és ennek alapján mindent megteszünk a felhasználói élmény javítása, az információk könnyebb felfedezése érdekében. A Google Analytics cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük tekintse meg a Google Analytics adatvédelmi irányelveit.

A harmadik féltől származó cookie-k a weboldal használatát figyelik és mérik, például mennyi időt tölt a weboldalon, milyen oldalakat látogat – ez segít nekünk abban, hogy az oldalt még hasznosabbá tegyük.

A weboldalunk ingyenes Google Fonts betűtípusokat használ. Ahhoz, hogy az oldal megfelelően jelenítse meg a betűtípusokat, a böngészője a háttérben csatlakozik a Google szerveréhez és onnan tölti le azokat a böngészőjébe. A Google Fonts nem hitelesített szolgáltatás, és még cookie-kat sem használ, kizárólag az IP címére van szüksége, hogy el tudja küldeni a betűtípusokat, és kizárólag anonym adatokat gyűjt, amelyek az IP címen kívül nem érintik az Ön személyes adatait.

Hiperhivatkozások

Ez a weboldal tartalmazhat hivatkozásokat az Interneten található más weboldalakra. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi célból biztosítjuk, és a weboldalunkról elért hivatkozások tartalmáért nem vagyunk felelősek.

Amikor egy külső weboldalra mutató hivatkozásra kattint, elhagyja a weboldalunkat és a külső weboldal adatkezelési dokumentuma lesz irányadó. Nem tudjuk garantálni, hogy ezek a hivatkozások mindig működnek, és nincs ráhatásunk a hivatkozott weboldalak elérhetőségére sem.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő kizárólagos önkormányzati tulajdonú és fenntartású gazdasági társaság, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +3613911400

Telefax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu